Označení plastů: Jaké je možné recyklovat?
08. 02. 2024

Označení plastů: Jaké je možné recyklovat?

Plasty jsou označovány různými způsoby, které nám pomáhají identifikovat typ plastu pro účely recyklace nebo použití. Mezi plasty jsou totiž velké rozdíly. Nejběžnější je systém označování plastů pomocí identifikačních kódů vyvinutých Society of the Plastics Industry (SPI) v roce 1988, nyní známý jako Resin Identification Coding System (RIC). Tento systém využívá číselné kódy (1 až 7) v trojúhelníkovém symbolu skládání, který informuje o typu plastového materiálu. Zde je přehled těchto kódů a jejich významů:

1 - PET nebo PETE (Polyethylentereftalát): Tento plast se používá pro výrobu lahví na vodu, nápoje a jiné obaly na potraviny. Je snadno recyklovatelný a často se z něj vyrábějí také textilie nebo nové obalové materiály.

2 - HDPE (Vysokohustotní polyethylen): HDPE je odolný plast používaný pro výrobu mléčných a vodních lahví, sáčků na mléko, obalů na čisticí prostředky a plastových tašek. Je také snadno recyklovatelný.

3 - PVC (Polyvinylchlorid): PVC se využívá pro výrobu potravinářských obalů, potrubí, okenních rámů a jiných stavebních materiálů. Recyklace PVC může být složitější kvůli obsahu chloru a přídavných látek.

4 - LDPE (Nízkohustotní polyethylen): LDPE se používá pro výrobu sáčků na potraviny, plastových fólií a obalů na chléb. Ačkoliv je recyklovatelný, není tak běžně přijímán ve sběrných systémech jako PET a HDPE.

5 - PP (Polypropylen): PP se používá pro výrobu jogurtových kelímků, slámek, lahviček s léky a jiných potravinářských obalů. PP je recyklovatelný a známý svou odolností vůči teplu.

6 - PS (Polystyren): PS se používá pro výrobu pěnového polystyrenu, obalů na jídlo na jedno použití, talířů, kelímků a izolačních materiálů. Recyklace PS může být obtížná kvůli jeho struktuře a potenciálnímu uvolňování toxických látek.

7 - Ostatní plasty: Tato kategorie zahrnuje všechny ostatní plasty, včetně polycarbonátů, bioplastů a směsí plastů. Recyklace těchto materiálů je často složitější kvůli různorodosti vlastností a složení.


Každý typ plastu má specifické vlastnosti, jako je odolnost vůči teplotě, pružnost a chemická odolnost, které určují jeho použití. Systém označování RIC pomáhá spotřebitelům a recyklačním zařízením rozpoznat typ plastu pro správné třídění a recyklaci.


Sdílet na Odeslat na