Co vše potřebujete ke kolaudaci studny?

Co vše potřebujete ke kolaudaci studny?

Studna je vodní dílo a tím pádem spadá do kategorie staveb. Každý vlastník musí mít vydané stavební povolení, které mu povoluje odběr podzemních vod. Jak probíhá kolaudační řízení a jaké dokumenty budete potřebovat?

Proč mít vlastní studnu 

Mít na zahradě vlastní studnu se vyplatí hned z několika důvodů. Jedná se o spolehlivý zdroj pitné vody a navíc ušetříte za zásobování. Pokud studnu na zahradě již máte, chraňte ji jako oko v hlavě. Přírodní voda obohacená o minerály a stopové prvky je opravdu zlatý důl. 

Proč je potřeba kolaudace studny 

V dnešní době si bohužel nemůžete studnu postavit na pozemku svépomocí. A už vůbec z ní nemůžete čerpat vodu bez předchozí kolaudace. Studna je považována za vodní dílo a do katastru nemovitostí se nezapisuje, spadá do kategorie staveb. Pokud se tímto pravidlem nebudete řídit, čeká vás tučná pokuta až ve výši až 50 000 Kč. 

Kdy není kolaudace studny potřeba 

Existuje jedna výjimka, při které kolaudace studny není vyžadována. Jedná se o situaci, kdy doba čerpání vody nepřekročí 14 dní a odběr vody bude do 1 l/s. Přeloženo do srozumitelné řeči se jedná o zkušební vrt

Co vše potřebujete ke kolaudaci studny 

Kolaudace vrtané studny si od vás vyžádá řadu dokumentů. Patří mezi ně:

 • hydrogeologický posudek
 • územní rozhodnutí
 • povolení vodoprávního úřadu k odběru vody
 • stavební povolení 
 • veřejnoprávní smlouvy 
 • certifikát autorizovaného inspektora
 • doklad o výsledcích předepsaných zkoušek
 • dokumentace o provedení stavby
 • projektová dokumentace
 • snímek katastrální mapy
 • výpis z listu vlastníků 
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 • plánek umístění studny

Nejdříve ale musíte vyplnit Žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kam zadáte údaje o stavbě a identifikační údaje stavebníka. 

Jak se starat o studnu 

Studna vám vydrží mnoho let, ale musíte o ni dobře pečovat. Nebojte, není to nic složitého:

 • Jednou za čtvrt roku změřte hladinu vody ve studni. Pomůže vám s tím obyčejný provázek se závažím na konci. 
 • Jednou za deset let nechte u vrtaných studní zkontrolovat plastové trubky, u kopaných studní betonové skruže nebo kamennou či cihlovou vyzdívku.
 • Studnu udržujte dobře zakrytou, aby se do vody nedostaly nečistoty. 
 • V okolí studny neskladujte žádné chemické látky. Neměl by se zde nacházet ani odpad, žumpa nebo králíkárna.

Jaké problémy hrozí u vody ze studny

Se studniční vodou se vážou problémy, kterým je třeba se vyvarovat. Patří mezi ně:

Tyto látky znehodnocují kvalitu vody a mohou být nebezpečné pro vaše zdraví. Ale nebojte. Hravě si s nimi poradíte. Jak? Pořiďte si filtr na přívod vody, který je uzpůsobený pro úpravu užitkové a pitné vody. 

Rádi pro vás vybereme filtr na vodu ze studny na míru

Napište nám nebo zavolejte a společně vybereme to nejlepší řešení. Zařízení uvedeme do provozu, zaškolíme vás a pravidelně budeme provádět odborný servis. Instalaci zakoupeného zařízení obvykle provádíme do jednoho týdne. 

Kontaktujte nás a my vše zařídíme za vás:

● Telefon: +420 724 345 402 (technická podpora, objednávky, informace)

● E-mail pro objednávky a odborné informace: petrsyrovatka@atlas.cz