Jak často měnit vodoměr?
27. 07. 2023

Jak často měnit vodoměr?

Víte, jaká je zákonná lhůta pro výměnu vodoměrů? Proč je vůbec nutné tyto přístroje měnit a jaká hrozí pokuta v případě, že bychom tuto povinnost zanedbali? Jak poznat, kdy vyprší platnost ověření daného vodoměru?

Jak to vidí zákon

Víte, kdy musí ve vašem bytovém nebo rodinném domě proběhnout výměna vodoměru? Každá z těchto jednotek má zvláštně vymezené období, po jehož uplynutí je nutno přistoupit k výměně vodoměru. 

Výměna vodoměrů v bytových domech

Zákonná lhůta pro výměnu bytových vodoměrů je stanovena na období pěti let. Zde je nutno vycházet z vyhlášky MPO číslo 345/2002. Není však ihned nutné pořizovat vodoměr nový. Na trhu jsou také repasované vodoměry, které splňují všechny parametry, které stanovuje zákon. Za repasovaný vodoměr se označuje přístroj, který je již pět let starý, ale je možné jej opětovně použít. Zde je nutná jeho demontáž a oprava, aby mohl být znovu ocejchován a označen jako repasovaný vodoměr. 

Když se k výměně vodoměru přistupuje, je potřeba dodržet postup, kdy montážní společnost provede odečet původního vodoměru – zde musí být prokázána také neporušenost montážní plomby. Následně se instaluje nový vodoměr, který se opět odečte a zaplombuje. Firma, která tento proces provádí, musí mít osvědčení od metrologického institutu. Konkrétní odečty a číslo plomby se zapisuje do příslušného montážního protokolu. Výměna vodoměru tak má svá konkrétní pravidla. 

Jak casto seomovní vodoměry

I zde se budete řídit stejnou vyhláškou, tedy MPO 345/2002. V případě rodinných domů je ale zákonná lhůta rozdílná. Domovní vodoměry pro studenou vodu je třeba měnit každých šest let. Vodoměry pro teplou vodu se pak mění dokonce každé čtyři roky

Průmyslové vodoměry

I v rámci průmyslových objektů je jasně definována doba, po jejímž uplynutí je nutno přejít k výměně vodoměrů. Vodoměry pro teplou vodu se v průmyslovém objektu vyměňují po čtyřech letech, přístroje pro měření vody studené se mění po šesti letech. Výměna vodoměru je tak v tomto případě shodná s vyhláškou pro domovní vodoměry. 

Proč je nutné vodoměry měnit? 

Všechny vodoměry, které se v naší zemi vyskytují, jsou zařazeny mezi stanovená měřidla. Tato měřidla je následně nutno pravidelně ověřovat a používat je pouze v době jejich platnosti. Když tato doba platnosti vyprší, správně není možno provádět jakékoliv měření. Naměřený údaj tak lze považovat za nerelevantní. Informace o vodoměrech se dozvíte v zákonu o metrologii číslo 505/90 Sb. Úpravou pojmů se zabývá také prováděcí vyhláška číslo 345/02.

V případě, že byste nepřistoupili k pravidelné výměně vodoměru, kterou vám provede certifikovaná firma, vám hrozí pokuta. Vodoměry, které totiž nedisponují platným metrologickým ověřením, nemohou správně sloužit k rozúčtování spotřeby vody. V tomto případě hrozí pokuta. Dle zákona o metrologii se tato pokuta může pohybovat až ve výši jednoho milionu korun. 

Jak poznat platnost ověření vodoměru

Přejete si zjistit, do kdy platí konkrétní ověření vašeho vodoměru? Každý přístroj je již z výroby opatřen metrologickou značkou, která slouží k jeho ověření. Řadu přístrojů nebo dalších produktů pro čistou vodu najdete na e-shopu upravvodu.cz.

Rok výchozího ověření je uveden v obdélníkovém rámečku s velkým písmenem M, kde je uvedeno dvojčíslí pro rok ověření. Platnost daného ověření je pak od 1. ledna následujícího roku, a to po dobu platnosti, kterou jsme si vyjmenovali u jednotlivých typů vodoměrů. Pokud uplyne doba platnosti, je nutno vodoměry neprodleně vyměnit. 

Vodoměry je nutno pravidelně měnit v každém objektu, ať již se jedná o rodinný či bytový dům, nebo průmyslový objekt. V případě, že nedojde k výměně vodoměru v zákonné lhůtě, se vystavujete možnosti udělení vysoké pokuty. 


Sdílet na Odeslat na