Složení vody aneb z čeho se skládá?

Složení vody aneb z čeho se skládá?

Pitná voda v sobě zahrnuje celou řadu látek. Některé z nich jsou pro náš organismus žádoucí, jiné je třeba filtrovat a odstranit. Z čeho se voda vlastně skládá?

Chemicky čistá voda

To, co jsme se učili v hodinách chemie, se v přírodě nikdy nevyskytuje. Chemicky čistá voda totiž obsahuje pouze dva základní stavební prvky – vodík a kyslík. Takto známe vodu pod vzorcem H2O. Tato voda ale v reálném prostředí našeho světa neexistuje. Běžný koloběh vody má za následek absorpci dalších látek z ovzduší a z půdy. Chemicky čistá voda se tak vyskytuje pouze v laboratorních podmínkách, z vodovodu nám neteče. Složení vody je mnohem komplexnější. 

 

Přidají se anorganické složky

Podle půdního systému, kterým daná voda protéká, se také mění podíl anorganických složek v jejím obsahu.

 

Složení vody tak reflektuje dané vrstvy hornin a zemin, které voda na svém přirozeném koloběhu potká. Voda v jednotlivých částech naší země se tak může velmi lišit. Obsahuje rozdílné podíly vápníku, železa, draslíku, sodíku, zinku, mědi, ale také dalších látek. Ve vodě tak naleznete i dusičnany a dusitany, křemičitany a fosforečnany. Samozřejmostí jsou také fluoridy, chloridy a sírany.

 

K tomu přibydou organické složky

Organické složky, které se v běžném koloběhu vody vyskytují, jsou dvojího původu. Jejich podíl pak významně ovlivňuje složení vody a její kvalitu. Mezi přírodní organické složky můžeme zařadit například huminové kyseliny. Ty se považují za přírodní antibiotika a antivirotika a mají pro náš organismus celou řadu přínosných vlastností. Ve vodě se ale vyskytují i organické látky škodlivé, ty jsou většinou způsobeny lidskou činností. Složení vody je třeba od škodlivých látek zbavovat.
Chlor v pitné vodě

 

Když se zaměříme na látky, které představují v rámci složení vody případnou hrozbu pro náš organismus a jeho správné fungování, nejprve se nám vybaví chlor. V místu, kde je voda silně znečištěná a obsahuje nebezpečné bakterie a nečistoty, se musí přidávat do vody chlor, aby kvalitu vody zlepšil a odstranil nežádoucí látky.

 

V našem trávicím traktu ale tato látka působí skutečnou hrozbu. Chlor totiž ohrožuje příznivé bakterie v našem trávicím traktu. Chlor také způsobuje větší tvrdost vody. Pitnou vodu je možné od chloru vhodně filtrovat.

 

Toxické látky ve vodě

Průmysl, zemědělská činnost, ale také přítomnost motorových vozidel v blízkosti zdroje pitné vody se dokáží postarat o nepříjemné složky v pitné vodě. Pesticidy ve vodě, léčiva, nebo třeba rozpouštědla, to jsou látky, které v pitné vodě představují riziko pro všechny organismy, které vodu konzumují. Tyto látky je třeba z vody neustále odstraňovat a dbát na jejich povolenou hodnotu.

 

Patogenní látky a mikroby

Nejen průmyslovou aktivitou člověka, ale také zejména chovem hospodářských zvířat se do vodního řetězce mohou dostat také nevítané patogenní látky a mikroby. Ty se tvoří například v odpadní vodě nebo v přítomnosti hospodářských zvířat. Kryptosporidie nebo salmonela se v rámci koloběhu vody běžně vyskytují v celé řadě vodních toků.

 

Vodovodní řád zajišťuje zničení těchto nežádoucích organismů v pitné vodě.

 

Filtr odstraní nežádoucí látky

Filtrace vody se stala běžnou součástí chodu domácností, kanceláří nebo provozoven. V mnoha případech totiž pitná voda z kohoutku stále obsahuje mnoho škodlivých látek, nebo také barviva a pachutě. Uhlíkový filtr, zakoupený v našem e-shopu Upravvodu.cz, se postará o to, aby byla každá sklenice vody vhodná k přímé konzumaci. Jsou odstraněny chemické látky i nečistoty, které mají přímý vliv na naše zdraví. Z vody se tak dostanou pryč zbytky léčiv, těžké kovy a další zatěžující a nežádoucí látky pro náš organismus. 

 

<span">Voda obsahuje kromě zdraví prospěšných látek také toxiny a škodlivé látky. Ty je třeba odstranit pomocí filtrace.</span">