Tvrdost vody: Mapa České republiky

Tvrdost vody: Mapa České republiky

Voda může mít různou tvrdost v závislosti na geologických podmínkách dané oblasti. V některých krajích může být voda měkká a v jiných tvrdá. V následující mapě jsou uvedeny jednotlivé kraje České republiky a jejich přibližná tvrdost vody:

Proč se tvrdost vody liší podle lokality?

Tvrdost vody se může lišit v závislosti na lokalitě v České republice, protože tvrdost vody závisí na množství minerálů, zejména vápníku a hořčíku, které jsou přítomny v místním vodním zdroji. Tyto minerály se do vody dostávají během přirozeného procesu eroze a odtoku dešťové vody skrze zemské horniny. Pokud jsou v místním horninovém podloží vysoké koncentrace vápníku a hořčíku, bude voda obsahovat vyšší koncentrace těchto minerálů a bude se proto jevit tvrdší.

Naopak, pokud jsou horniny, skrze které voda protéká, chudé na vápník a hořčík, voda bude měkčí. Protože tvrdost vody může ovlivnit výkon a životnost domácích spotřebičů, jako jsou kotle na vodu nebo pračky, může být užitečné měřit tvrdost vody a případně použít změkčovač vody k úpravě tvrdosti.

Další články z našeho blogu