Birm filtrační náplň pro filtraci železa a manganu

Birm filtrační náplň pro filtraci železa a manganu

 • ID: P10240
Dostupnost: Skladem (5 a více ks)
 • Hmotnost: 0.8 kg
Vyberte variantu

Potřebujete poradit s výběrem? Obraťte se na nás.

Od 157 Kč
130 Kč bez DPH

Bližší specifikace

Birm je efektivní a ekonomické médium pro redukci rozpuštěného železa a sloučenin manganu ze zdrojů surové vody. Může být použit buď v systémech úpravy gravitační nebo tlakové vody. Regenerace filtrační náplně se provádí proplachem čistou vodou. Odstranění železa a manganu z vody probíhá formou oxidace rozpuštěným kyslíkem ve vodě, za přítomnosti katalytického média Birm, který urychlovače oxidační proces. Následně dochází k přechodu z rozpuštěných látek na nerozpustné, které se odstraní z filtrační náplně při zpětném proplachu čistou vodou. Podmínkou pro efektivní čištění vody je nutná přítomnost kyslíku v poměru k železu 15:100.

Birm působí jako nerozpustný katalyzátor ke zvýšení reakce mezi rozpuštěným kyslíkem (DO) a sloučeninami železa. V podzemních vodách je rozpuštěné železo kvůli přebytku volného oxidu uhličitého obvykle ve stavu hydrogenuhličitanu železnatého a nelze jej filtrovat. Birm, který působí jako katalyzátor mezi kyslíkem a rozpustnými sloučeninami železa, zvyšuje oxidační reakci železa a produkuje hydroxid železitý, díky němuž se železo spojuje do sedimentárních částic a lze jej snadno filtrovat.

Fyzikální vlastnosti Birmu poskytují vynikající filtrační médium, které se snadno čistí zpětným proplachem, aby se odstranila sraženina. Birm se při operaci odstraňování železa nespotřebovává, a proto nabízí obrovskou ekonomickou výhodu oproti mnoha jiným metodám odstraňování železa.

Mezi další výhody Birmu patří:

 • dlouhá životnost materiálu s relativně nízkou ztrátou oděru
 • Široký rozsah teplotních výkonů a extrémně vysoká účinnost úběru.

  Jedná se o zanedbatelné mzdové náklady, protože Birm nevyžaduje pro regeneraci chemikálie, vyžaduje se pouze pravidelné zpětné proplachování.

  Pokud používáte Birm k odstraňování železa, je nutné, aby voda:

 • Neobsahovala žádný olej ani sirovodík
 • organické znečištění nesmí překročit 4–5 ppm
 • Obsah rozpuštěného kyslíku se rovná alespoň 15% obsahu železa
 • pH 6,8 nebo více.

  Pokud má surová voda pH nižší než 6,8, doporučujeme použít ke zvýšení pH neutralizační média, jako jsou Corosex, vápenec nebo kalcinovaná soda. 

  Přidání chemikálií do surové vody nebo vody pro zpětný proplach, může snížit nebo zamezit odstraňování železa nebo manganu. Vysoké koncentrace sloučenin chloru mohou poškodit katalytický povlak filtračního média.

  Je známo, že polyfosfáty pokrývají povrch zrnek birmu a snižují schopnost odstraňovat železo nebo mangan. Před přidáním jakékoli chemikálie do vody nebo zpětného proplachu je třeba důkladně otestovat kompatibilitu chemikálie s Birm.

  Birm lze také použít k redukci manganu se stejnou spolehlivostí jako odstraňování železa. V těchto aplikacích by měla mít voda, která má být upravena, pH 8,0-9,0 pro dosažení nejlepších výsledků. Pokud voda obsahuje také železo, mělo by být pH pod 8,5. Podmínky s vysokým pH mohou způsobit složení koloidního železa, které je velmi obtížné odfiltrovat. Všechny ostatní podmínky zůstávají stejné pro odstraňování manganu nebo železa.
Vlastnosti a parametry použití filtrační náplně:
Specifická hmotnost2 000 g/L
Objemová hmotnost700 - 800 g/L
Střední velikost částic0,6 mm
Výška filtračního lože750 - 900 mm
Provozní průtok9 - 13 m3/h.m2
Průtok pro zpětný proplach24 - 30 m3/h.m2
Zvednutí lože při zpětném proplachu 20 - 40%
Kapacita na litr náplně1,4 g
Funkční oblast pH6,8 - 9,0

 

Vyberte si výše zda si chcete objednat po litrech nebo po celém balení 28,3 litru.